Decrease Font Size Increase Font Size

De Laatste Mijnwerkers aan het Woord

Ongeveer driekwart eeuw was Zuid-Limburg in de greep van de kolenindustrie. Het was een bijzondere tijd die grote sporen achterliet in het landschap, de stedenbouw, de bevolkingsomvang en -samenstelling en vooral in de cultuur. In 1974 werd de laatste mijn gesloten en dat deed pijn, veel pijn.  

‘De Laatste Mijnwerkers aan het Woord’ is een oral history project: een vorm van onderzoek naar het verleden met behulp van mondelinge informatie. Eugène van den Bosch en Joost Verhey interviewden 54 oud-mijnwerkers en legden deze gesprekken op film vast. Ze lieten hen vertellen over hun leven in de mijnen. Over wat ze deden en hoe, welke risico’s ze liepen en wat voor een gevoel het hen gaf. Over de rol van de kerk, de mechanisatie van het werk en de machocultuur.

Uit de vrolijke en schrijnende verhalen van de mijnwerkers blijkt hoe ingrijpend het mijnverleden de individuele biografieën heeft beïnvloed. Hun verhalen vertellen een geschiedenis die uniek is voor Nederland en een niet weg te cijferen deel uitmaakt van de Limburgse identiteit en het culturele erfgoed.

Het project is opgezet als een databestand van thematisch geordende interviews, op grond waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over de betekenis van de mijnbouw voor Limburg vanuit het perspectief van de werkers tussen de jaren dertig en begin jaren zeventig. Het is de bedoeling dat dit materiaal op verschillende wijze toegankelijk gemaakt wordt voor een groot publiek en voor specifieke doelgroepen.

 

Research

EUGENE VAN DEN BOSCH

Camera

JOOST VERHEY

Geluid

JOOST VERHEY

Interviews

EUGENE VAN DEN BOSCH

Producent 

MM FILMPRODUKTIES / JOOST VERHEY

Jaar

2008